Medeleven Engels

Verlies en ziekte is jammer genoeg een deel van het leven net zoals geboorte en geluk dat zijn. Is er iemand in jouw naaste omgeving die ziek gevallen is of zelfs met het overlijden van een naaste te maken heeft gehad? Dan wil je vast jouw medeleven overbrengen. Dat kan persoonlijk, maar ook via een tekstbericht of met een handgeschreven kaartje. Maar hoe toon je medeleven in het Engels?

Maak hieronder je keuze en bekijk de sterkte wensen bij Greetz:
Sterkte wensen
Beterschapswensen en teksten
Schrijftips voor op een kaart
Sterkte kaarten
* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz

Medeleven in het Engels betuigen: hoe doe je dat?

Stuur je een kaartje of een tekstbericht? Dan is het misschien wel een leuk idee om dat in het Engels neer te pennen. Niet alleen is het Engels een mooie en vloeiende taal, maar bovendien is het eens iets helemaal anders dan een kaartje in het Nederlands. De persoon of personen in kwestie krijgen vast heel wat kaartjes in dergelijke periodes en door te kiezen voor Engels springt jouw boodschap net wat meer uit de band.

Je vraagt je nu misschien af waarom je ervoor zou kiezen om een kaartje te sturen in deze digitale tijden. Het antwoord daarop is dat een kaartje een fysiek bewijs is van het feit dat je aan de persoon in kwestie denkt en hem/haar steunt. Het is een manier van jouw medeleven overbrengen die veel sterker is dan een simpel berichtje sturen. Je hebt er immers ook moeite in gestoken.

Deelneming Engels
(Bron: Greetz.nl)

Enkele Engelse teksten om medeleven te betuigen

Ben je een kaartje in het Engels aan het schrijven om jouw medeleven te betuigen? Zit je daarbij met de handen in het haar omdat je echt niet weet wat te schrijven? Dan vind je hier een paar goede voorbeelden terug.

 • I am thinking of you and your family. I wish moments of peace and I hope you find comfort in a live wonderfully led.
 • It is always the darkest right before the dawn. Things will get better.
 • I wish you all the strength in the world in dealing with this situation. You’re always in my thoughts.

Meer:

You are in my thoughts and prayers. I have no doubt that you will get through this difficult time.

Some of my best memories are with you. So why don’t we try and make some new ones?

I can’t make the pain go away, but I’m here for everything you need.

Meer medeleven teksten in het Engels

 1. I am deeply sorry for your loss. Your loved one will always be remembered for the warmth and kindness they brought into our lives.
 2. My heart goes out to you during this difficult time. Please know that you are in my thoughts and prayers.
 3. I can’t find the right words to express my sorrow. Please accept my deepest condolences. May the memories of your loved one bring you comfort.
 4. In this moment of grief, may you find strength and solace in the love and support of those around you. My condolences for your loss.
 5. Losing someone we love is never easy. Wishing you strength and peace as you navigate through this challenging time. My heartfelt condolences.
 6. Words may not be enough to ease the pain you’re feeling, but please know that I am here for you in any way you need. My thoughts are with you.
 7. I’m truly sorry to hear about the passing of your dear one. May you find strength in the love that surrounds you and comfort in the memories you shared.
 8. During this time of sadness, may you find moments of peace and may the love of family and friends provide you with the support you need. My condolences.
 9. I can’t begin to imagine the depth of your grief, but I want you to know that I am here for you. Please lean on those who care about you during this challenging time.
 10. Your loss is felt deeply, and I want you to know that you’re not alone in your sorrow. Lean on your loved ones, and may time bring healing and peace.
 11. No words can adequately express the sorrow I feel for your loss. Please know that I am here for you, ready to offer any support you may need.
 12. Losing someone we care about is one of life’s most difficult challenges. My heart aches for you, and I hope you find strength in the love and memories that surround you.
 13. In this time of sorrow, may you find comfort in the love and support of those who care about you. My thoughts and prayers are with you and your family.
 14. I am so sorry for your loss. Your loved one’s impact on our lives will always be remembered, and their spirit will live on in the cherished memories we shared.
 15. As you navigate through this difficult time, please remember that you are not alone. Lean on the support of friends and family, and may you find peace in the midst of sorrow.
 16. Words may fail to express the pain we feel for your loss. Please accept my sincere condolences, and may the memories of your loved one bring you strength and comfort.
 17. In moments of grief, it’s important to lean on those who care about you. I am here to offer my support and condolences as you navigate through this challenging time.
 18. I wish I had the right words to ease your pain. Please know that you are in my thoughts, and I am here for you with an open heart and a listening ear.
 19. Your loved one brought so much joy and positivity into the lives of those around them. May their memory be a source of comfort and inspiration during this difficult time.
 20. My heart is heavy as I think about the pain you’re going through. Please accept my deepest sympathies, and may you find strength in the love and support that surrounds you.
 21. I can’t begin to understand the depth of your loss, but I want you to know that I am here for you in whatever way you need. My thoughts and prayers are with you and your family.
 22. As you mourn the passing of your loved one, may you find moments of peace and solace in the shared memories and the love that surrounds you. My sincere condolences.
 23. Your loved one’s impact on the world was profound, and their absence is deeply felt. I hope you find comfort in the legacy they left behind and the love that surrounds you.
 24. I am truly sorry for your loss. May the support of friends and family bring you strength, and may the memories of your loved one be a source of comfort in the days ahead.
 25. In this time of sorrow, I offer my heartfelt condolences. May you find courage in the face of grief and solace in the love that surrounds you.
 26. The pain of loss is never easy to bear. Please know that I am here for you with an open heart and a listening ear whenever you need to talk. My thoughts are with you.
 27. As you navigate through the grieving process, may you find moments of peace and comfort in the memories you shared with your loved one. My deepest sympathies.
 28. I wish there were words to ease the pain you’re feeling. Please accept my sincere condolences, and may the love of those around you provide strength and support.
 29. Your loved one’s spirit will live on in the hearts of those who knew them. May you find comfort in the shared memories and the love that surrounds you during this difficult time.
 30. My heart breaks for you as you mourn the loss of your loved one. Please lean on the support of friends and family, and may time bring healing and peace.
 31. I can’t imagine the depth of your sorrow, but please know that I am here for you. Lean on the love and support of those around you as you navigate through this challenging time.
 32. Your loved one’s legacy of kindness and compassion will continue to inspire us all. May you find strength in the memories you shared and the love that surrounds you.
 33. I am deeply sorry for your loss. Your loved one’s impact on our lives will forever be cherished, and their memory will live on in the hearts of those who knew them.
 34. As you face the difficult days ahead, please know that you are not alone. I am here to offer my support and condolences, and I hope you find comfort in the love that surrounds you.
 35. I am sending you my deepest condolences during this time of sorrow. May the memories of your loved one bring you peace and may you find strength in the love of those around you.
 36. Your loved one’s presence will be greatly missed, but their spirit will live on in the memories and hearts of those who were fortunate enough to know them. My sincere condolences.
 37. In this time of grief, may you find solace in the love and support of those who care about you. My thoughts and prayers are with you and your family.
 38. I am so sorry for your loss. Your loved one’s kindness and warmth will always be remembered, and their impact on our lives will not be forgotten.
 39. As you navigate through this difficult time, please know that you are not alone. Lean on the support of friends and family, and may you find comfort in the love that surrounds you.
 40. Your loved one’s legacy is one of love and joy. May the memories you shared bring you comfort, and may the love of those around you provide strength during this challenging time.
 41. I wish there were words to ease the pain you’re feeling. Please accept my heartfelt condolences, and may the love of those around you bring you peace and solace.
 42. In this time of sorrow, I offer my deepest sympathies. May you find strength in the love that surrounds you and comfort in the memories you shared with your loved one.